Docenten voortgezet onderwijs

In elke klas zit een kind dat zichzelf beschadigd. Weet u als docent, mentor of vertrouwenspersoon hoe hiermee om te gaan? Voelt u zich kalm, zelfverzekerd en kundig als een leerling zichzelf beschadigd? Door middel van scholing en/of begeleiding kan ik teams helpen om dit te ontwikkelen.

Docenten, zorgcoördinatoren en vertrouwenspersonen kunnen een scholing ontvangen in het omgaan met zelfbeschadiging. Deze scholing zal bestaan uit theorie (Wat is zelfbeschadiging? In welke vormen komt het voor? Wat zijn de achterliggende oorzaken?) en praktische handvatten. Zo zal er ingegaan worden op het signaleren van zelfbeschadiging, het bespreekbaar maken en houden van zelfbeschadiging met de leerling en de vervolgacties die u kunt nemen. Er wordt ingegaan op het wel of niet inlichten van ouders, het omgaan met afstand/nabijheid in relatie tot de leerling en het effect van zelfbeschadiging van een leerling op andere leerlingen. Er is ruimte voor het bespreken van casussen uit de praktijk en het stellen van vragen. Voorafgaand aan de scholing wordt telefonisch besproken of er specifieke vragen of behoeften zijn vanuit het docententeam, de scholing wordt hierop aangepast.

Neem contact op voor meer informatie of reserveringen.