Docenten voortgezet onderwijs

In elke klas zit een kind dat zichzelf beschadigd. Weet u als docent, mentor of vertrouwenspersoon hoe hiermee om te gaan? Voelt u zich kalm, zelfverzekerd en kundig als een leerling zichzelf beschadigd? Door middel van scholing en/of begeleiding kan ik teams helpen om dit te ontwikkelen.

Docenten, zorgcoördinatoren en vertrouwenspersonen kunnen een scholing ontvangen in het omgaan met zelfbeschadiging. Deze scholing zal bestaan uit theorie (Wat is zelfbeschadiging? In welke vormen komt het voor? Wat zijn de achterliggende oorzaken?) en praktische handvatten. Zo zal er ingegaan worden op het signaleren van zelfbeschadiging, het bespreekbaar maken en houden van zelfbeschadiging met de leerling en de vervolgacties die u kunt nemen. Er wordt ingegaan op het wel of niet inlichten van ouders, het omgaan met afstand/nabijheid in relatie tot de leerling en het effect van zelfbeschadiging van een leerling op andere leerlingen. Er is ruimte voor het bespreken van casussen uit de praktijk en het stellen van vragen. Voorafgaand aan de scholing wordt telefonisch besproken of er specifieke vragen of behoeften zijn vanuit het docententeam, de scholing wordt hierop aangepast.

Tarieven
Gastles (2 uur): € 229
Verdieping (2 uur):  € 279

Voor de verdiepende gastles geldt een maximum van 20 deelnemers in verband in verband met de interactieve oefeningen. De verdiepende gastles wordt enkel gegeven na een basis gastles of wanneer de deelnemers al een theoretische achtergrond op het gebied van zelfbeschadiging hebben.
De gastles en verdieping kunnen samen geboekt worden. Zo kunt u ervoor kiezen om het volledige docententeam een gastles aan te bieden en een groep vertrouwenspersonen en zorgcoördinatoren daarop volgend de verdieping te laten volgen. Bij het boeken van een combinatie ontvangt u 10% korting op de totaalprijs.

De tarieven zijn exclusief BTW en reiskosten.

Neem contact op voor meer informatie of reserveringen.