Hulpverleners GGZ

 

Binnen de hulpverlening wordt het nog vaak lastig gevonden om mensen die zichzelf beschadigen goed te behandelen. Er is soms verdeeldheid en twijfel binnen teams en soms denk je al het juiste te doen en kom je toch niet verder. Binnen het team roept zelfbeschadigend gedrag regelmatig veel emotie en discussie op. Daarom biedt MeiZorg scholing en training aan GGZ-professionals in het omgaan met zelfbeschadiging.

Gastles

In een gastles wordt behandeld wat zelfbeschadiging is, waar het vandaan komt en krijg je praktische tips in het omgaan met zelfbeschadigend gedrag. De scholing is gebaseerd op mijn persoonlijke ervaringen met zelfbeschadiging als ervaringsdeskundige, mijn professionele ervaringen in het werken met cliënten die zichzelf beschadigen en wetenschappelijke inzichten. Een gastles duurt 2 uur en wordt aangepast aan de doelgroep waar het team mee werkt. 

Training ‘Omgaan met zelfbeschadiging voor professionals in de GGZ: reflectie en communicatie’

Wilt u meer de diepte in? Dan kunt u de training “Vaardigheden en zelfreflectie in het omgaan met zelfbeschadigend gedrag” volgen. In deze training gaat u actief aan de slag met het oefenen van vaardigheden en het reflecteren op uw eigen handelen. Er worden casussen uit de praktijk besproken en deze worden gekoppeld aan oefeningen. Na de training heeft u inzicht in uw eigen handelen en heeft u handvatten om met een nieuwe blik, energie en vaardigheden met zelfbeschadigend gedrag om te gaan. De training bestaat uit twee bijeenkomsten van elk drie uur. 

De scholing en training zijn geschikt voor groepsleiders, sociaal werkers, verpleegkundigen, therapeuten, psychologen en psychiaters die werkzaam zijn in de ambulante zorg, intramurale zorg (zowel open als gesloten kader), jeugdzorg en volwassenenzorg. Theoretische basiskennis van zelfbeschadiging is een vereiste. Is deze basiskennis nog niet aanwezig? Laat dan een gastles vooraf gaan aan de training. De training sluit goed aan op de theorie uit de scholing.

Neem contact op voor meer informatie of reserveringen.

Training omgaan met zelfbeschadiging als professional in de GGZErvaringen van deelnemers

“Na afloop van deze training wil je meer! Door de oefeningen, casusbespreking en interactie met de trainers komt er een mooi gesprek tot stand en is het mogelijk om ook de voor jou moeilijke dingen te bespreken.” – Sociaal werker

“De training is vol interactie en biedt daarmee ruimte voor reflectie met je team. De ervaringsdeskundigheid van de trainers is een mooie toevoeging op hun professionele achtergrond.” – Pedagogisch medewerker, jeugdzorg

“Het enthousiasme van de trainers werkt aanstekelijk. Het verhaal van hen als ervaringsdeskundigen heeft mij aan het denken gezet en nieuwe inzichten gegeven. De training helpt je om te kijken naar jezelf, jouw gedachten en gevoelens ten opzichte van cliënten die zichzelf beschadigen. Het uitwisselen van ervaringen met de trainers en met collega’s heeft mij veel gebracht.” – Pedagogisch medewerker, jeugdzorg